Bestuur

Het bestuur van de VDSMH bestaat uit DSMH's die zich naast hun werk belangenloos inzetten voor de vereniging. De voorzitter wordt gekozen door de leden. Het bestuur kiest uit hun midden een secretaris en penningmeester. De bestuurstermijn is drie jaar met een herkiesbaarheid tot een maximum van 9 jaar.

(foto 1: van links naar rechts: Jolanda Buijs, Harry Oussoren, Mark Meertens, Remon van der Aa, Kees van der Meulen. Gerard Jansen ontbreekt op de foto. Foto 2: Linda Bekkers, secretariaatsbureau Bekkers)
Voorzitter:
Harry Oussoren
AMC
 
 
:Secretaris
 
Gerard Jansen
Penningmeester:
Mark Meertens
 
Bestuurslid:
 
Jolanda Buijs-Hegeman
Erasmus MC
j.buijs@vdsmh.nl
Bestuurslid:
Kees van der Meulen
Bravis Ziekenhuis
Bestuurslid: (auditor)
Remon van der Aa
Ziekenhuis Groep Twente
r.vdaa@zgt.nl
Secretariaat:
Linda Bekkers
Secretariaat VDSMH
Floraliastraat 52
5342 BK Oss
0412 202950

Inloggen