Bestuur

Het bestuur van de VDSMH bestaat uit DSMH's die zich naast hun werk belangenloos inzetten voor de vereniging. De voorzitter wordt gekozen door de leden. Het bestuur kiest uit hun midden een secretaris en penningmeester. De bestuurstermijn is drie jaar met een herkiesbaarheid tot een maximum van 9 jaar.

Voorzitter:
Harry Oussoren
AMC
 
 
:Secretaris
 
Gerard Jansen
Penningmeester:
Mark Meertens
 
Bestuurslid:
 
Jolanda Buijs-Hegeman
Erasmus MC
j.buijs@vdsmh.nl
Bestuurslid:
Kees van der Meulen
Bravis Ziekenhuis
k.vandermeulen@bravis.nl
Bestuurslid: (auditor)
Remon van der Aa
Ziekenhuis Groep Twente
r.vdaa@zgt.nl
Secretariaat:
Linda Bekkers
Secretariaat VDSMH
De Ploeg 13
5258 EZ Berlicum
073-691 13 87
secretariaat@vdsmh.nl

Inloggen