Over ons

De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.
De vereniging tracht dit te ondersteunen door het opstellen van een functie- en opleidingsprofiel en veldnormen, door het bevorderen van een nauwe samenwerking met de in Nederland aanwezige organisaties op het gebied van steriele medische hulpmiddelen, beroepsgroepen en beroepsverenigingen (SVN, NVZA, VHIG, NVMM) en met internationale organisaties op het gebied van steriele medische hulpmiddelen.
Daarnaast is de vereniging aanspreekpunt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vertegenwoordigt de vereniging de leden in relevante externe overlegorganen, met name de Normcommissie.

De leden zijn, op basis van taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in het functieprofiel, actief werkzaam als Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen in een zorginstelling.
Alle leden leveren een actieve bijdrage binnen de werkgroepstructuur van de vereniging.
Tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) met daaraan gekoppeld een thematisch gedeelte waarbij een specifiek onderwerp wordt belicht.

Lees ook ...

Missie 2013 - 2017

De huidige missie en visie is geschreven voor 2007 – 2012. Het bestuur is van mening dat deze uitgebreide beschreven visie meer de inhoud heeft van een jaarplan dan van een duidelijke missie en visie en heeft daarom besloten de missie en visie krachtiger te omschrijven en voor vier jaar vast te stellen. De nieuwe missi...

Inloggen