De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

VDSMH CONGRES 8 DECEMBER 2017

Op 8 december organiseert de VDSMH haar tweejaarlijks congres in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het thema van deze dag is: opzetten en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek

Het congres belooft een interactieve dag te worden met verschillende presentaties en workshops rondom het thema. Inschrijfgeld € 75,- voor leden / € 125,- voor niet-leden. U kunt zich inschrijven via de knop in het linker hoofdmenu. Wij verheugen ons op uw komst!

KAMERBRIEF SAMENWERKING RICHTLIJNEN

Minister Schippers heeft  de Kamer een brief gestuurd n.a.v. de samenwerking richtlijnen.Hierin zegt zij o.a.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) en het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding vormen de kern van het samenwerkingsverband. Binnen dit verband nemen zij de eigenstandige verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein; respectievelijk de medisch specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheid.
De circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband.

WFHSS 2019 in Nederland

Op 4 oktober is tijdens het WFHSS congres in Bonn bekendgemaakt dat SVN en VDSMH het WFHSS congres 2019 gaan organiseren. Van de in totaal 31 uitgebrachte stemmen heeft Nederland de grote meerderheid van 26 stemmen gekregen.

De vDSMH en SVN zijn supertrots om het WFHSS congres in 2019 te hosten. Nederland heeft één van de beste gezondheidssystemen ter wereld. Het verzamelen van kennis voor dat zorgsysteem is voor beide organisaties één van de belangrijkste bestaansrechten en we willen deze kennis met de rest van de wereld delen. We zien het ook als onze verantwoordelijkheid om landen die kennis nodig hebben voor hun lokale situatie te helpen.

 

Unique Device Identification (UDI) System – Path toward Global Harmonization?

This article is written for U.S. and EU medical device manufacturers. After reading this article, you will understand the basics of the unique device identification labeling system in the U.S. and the upcoming UDI system in Europe.

VACATURE IN WERKGROEP CONGRES&LEERPLEIN

Wegens het vertrek van 2 leden uit de werkgroep Congres&Leerplein zijn we dringend op zoek naar leden die mee willen werken in deze werkgroep. We organiseren de jaarlijkse themamiddag na de ALV, de discussiemiddagen en het tweejaarlijks VDSMH congres. Daarnaast werken samen met de SVN congrescommissie bij het organiseren van de SVN/VDSMH congressen. 

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Mark Meertens of Kees van der Meulen

Komende activiteiten

8 december 2017
CONGRES VDSMH
8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG