De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

accreditatie-overzicht

het overzicht van toegewezen accreditaties vindt u hier: versie 2 december 2014

Toewijzing accreditatiepunten voor de VDSMH 2014

      Punten   Max per activiteit Max per jaar Bijzonderheden
Nr Activiteit Categorie Dagdeel 1 Dagdeel 2 Totaal Punten Punten  
1 Inter/nationale bijeenkomst vakgebied DSMH, Voorjaarsvergadering of najaarsvergadering VDSMH, congressen SVN, WFHSS, NEN of OK-dagen 1 10 10   40    
2 Inter/regionaal overleg VDSMH/SVN 2 10 per vergadering   10 30  
3 Locale voor DSMH van belang zijnde acitiviteit in ziekenhuis / vakgroep 2 10 per bijeenkomst   10 10  
4 Lidmaatschap bestuur VDSMH 2       20 20  
5 Lidmaatschap werkgroep namens VDSMH, bijv. SVN, WIP, SFERD, NEN, etc. 2       20 30  
6 Vakinhoudelijke voordracht op congres/symposium 2       20 extra 40  
7 Vakinhoudelijke publicatie, voor de 2 eerste auteurs 2       20 per onderwerp    
8 Poster op congres of symposium 2       10    
9 Als docent lesgeven op opleiding met vakgerelateerde voordracht 2       20 20  
10

Door industrie georganiseerd symposium of workshop, met voorbehoud
integeriteit en reclamecode

3       10-20 30

Toewijzing ter beoordeling van de
accreditatiecommissie

11  Overigen; congressen, symposia, opleidingen, activiteiten  3         50   Toewijzing ter beoordeling van de
accreditatiecommissie
                 
 

Specifieke toewijzingen door de accreditaitecommissie

12 Interster: Cursussen in het kader van het Interster educatie programma  3 10 10   10 30  Email H. Oussoren dd. ma 20-1-2014 9:23 
13  

Causa: Het reprocessen van hol instrumentarium 24 april 14, internationaal
congres Technische Universiteit Eindhoven

15   15  20  30   

Email H. Oussoren dd. do 23-1-2014 en
Yolanda Buijs do 23-1-2014

14  Discussiemiddag Procescontrolemiddelen 4 febr 14   10  10  10  Onbeperkt   Besluit JB en JvBH dd. 4-2-14
15  

Dr. Weigert: Masterclass Prionen. 26 en 27 maart 14, resp. Zwolle en
Dordrecht

  10  10  10  30   Besluit JB en JvBH dd. 18-2-14
16  Themabijeenkomst Stoomsterilisatie na ALV 20 Maart 14 Utrecht   10  10  10  40   
17  

Aesculap Akademie: Sterile Processing Technician Level 1 in 2014 (2 cursussen
van 10 dagen) Tuttlingen Duitsland

10 dagen per cursus 30  30  50  Accreditatiecie bijeenk 24-2-14 
18  Lidmaatschap Kascommissie VDSMH (vanwege ontbreken vakinhoud) geen   Accreditatiecie bijeenk 24-2-14
19  

Bedrijfsbezoeken met (nadrukkelijk) een educatiefkarakter, op aanvraag bij de
accreditatiecommissie

Ongeacht duur of doel 10  10  30   Accreditatiecie bijeenk 24-2-14
20  

Hamburgersymposium "Hygiene und Aufebereitung von rotoberassistierter
Instrumenten"Dr. Weigert 13 febr 2014

15 15  20  30   

Email H.Oussoren dd. do 6-3-2014 11:28,
J.Buijs dd. do 6-3-2014 13:40

21  

Symposium schaduwzijden aan de desinfectie van flex endoscopen UZG Groningen 12 en
13 juni 2014

10 10 20  20  20   

Email J. Buijs dd. vr 14-3-2014 13:18, H.
Oussoren ma 17-3-2014 7:46

22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                

IGZ TOETSINGS- EN HANDHAVINGSKADER SCOPENDESINFECTIE 2012 BEKEND

Onlangs is het toetsings-en handhavingskader flexibele endoscopie van IGZ bekend gemaakt. U kunt hier klikken voor het document

PERSBERICHT DOORSTART MEDISOUND

Hier vindt u het persbericht waarin Medisound aangeeft een doorstart te maken

KAMERBRIEF VEILIGHEID MEDISCHE IMPLANTATEN

27 maart jl. is er een kamerbrief verschenen met vragen over de veiligheid van medische implantaten, u kunt deze hier lezen

WEBSITE CCMO

Op de website van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) zijn FAQ's te vinden over onderzoek met medische hulpmiddelen. Vind het antwoord in het nieuwe item veelgestelde vragen: klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

Overzicht recent nieuws vind u hier: http://www.ccmo-online.nl/main.asp?pid=25&sid=49

 

Komende activiteiten

14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING