De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

Overzicht geaccrediteerde congressen, symposia enz

Op het besloten deel staat een overzicht van de geaccrediteerde items.

kijk bij publicaties en notulen, overige documenten

Hersterilisatie van implantaten

Bij publicaties/algemeen kunt u alle info vinden en een link naar het antwoord van van het ministerie van VWS

Accreditatie voor de Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen

Per 1 januari 2011 heeft de VDSMH een accreditatiesysteem ingevoerd voor haar leden.

 Het doel hiervan is de drieledig:
1: Aantoonbaarheid deskundigheid van de leden van de VDMSH
2: Deskundigheidsbevordering van de leden van de VDSMH
3: Bewaking van de kwaliteit van de bij- en nascholingsactiviteiten van de leden van de VDSMH

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2010 is er met algemene instemming een motie aangenomen om een kwaliteitsregister aan te leggen voor de leden van de VDSMH. Dit wordt bewaakt door een accreditatiesysteem.

Er is een uniform registratiesjabloon ontworpen waar alle leden hun bij- en nascholingsactiviteiten in moeten bijhouden. Hieraan gekoppeld zit een toekenningssysteem van punten.
Als leden het verplicht gestelde aantal punten halen zijn zij geaccrediteerde leden.
Zij komen in een openbaar inzichtelijk register op de website van de VDSMH te staan.
Als leden het verplicht gestelde aantal punten niet behalen zullen zij niet geaccrediteerde leden worden en derhalve ook niet voorkomen in het openbaar inzichtelijke register op de website.
Nieuwe leden of aspirant leden zullen in hun eerste jaar een verplicht gesteld aantal punten moeten behalen.
Als zij dit halen zullen zij worden opgenomen in het openbaar inzichtelijke register.

Het kwaliteitsregister wordt gepubliceerd op de website van de VDSMH en is openbaar inzichtelijk.
Hierdoor kan een ieder die dit wil zien welke Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen geaccrediteerd zijn door de VDSMH.

De opgerichte accreditatiecommissie zal er op toezien dat de registratie door de leden heeft plaatsgevonden. Tevens controleren zij de kwaliteit van de bij –en nascholingsactiviteiten.
De accreditatiecommissie heeft de bevoegdheid namens het bestuur van de VDSMH accreditatie te verlenen aan die leden die voldoen aan de gestelde eisen.

Engelse versie veldnorm leeninstrumentarium

Kijk op publicatie/algemeen daar kun je de Engelse versie (4-11- 2010) van de veldnorm leeninstrumentarium downloaden.

Medisch Contact artikel

Er staan 2 artikelen uit Medisch Contact over "veiligheid"

deze zijn te vinden onder publicaties/algemeen

Komende activiteiten

28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
11 oktober 2017
VALIDATIECURSUS
1 november 2017
VALIDATIECURSUS
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING
15 januari 2018
BELEIDSDAG BESTUUR VDSMH
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING