De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

BEOORDELINGSCRITERIA RECIRCULERENDE MEDISCHE HULPMIDDELEN AANGEPAST

De lijst met beoordelingscriteria recirculerende medische hulpmiddelen is aangepast. Abusievelijk is in versie 2.0 juni 2012 op bladzijde 2 in het kopje onderaan de pagina het woord 'container' terecht gekomen. Dit gedeelte van de criteria heeft echter betrekking op het net, de mand of de cassette waarin het instrumentarium wordt gelegd alvorens het verpakt wordt in non-woven, laminaat of containers. In versie 2.1 maart 2013 is het woord 'container' veranderd in 'cassette'. De rest van de criterialijst is ongewijzigd. De aangepaste criterialijst versie 2.1 is geplaatst onder publicaties/vdsmh.

PRESENTATIES EN FOTO'S SYMPOSIUM DE TOEKOMST VAN STERILISEREN

Vrijdag 22 maart heeft het gezamenlijk congres van SVN en VDSMH plaatsgevonden met de titel “de toekomst van steriliseren”.

De presentaties die tijdens het congres zijn gegeven zijn te vinden onder publicaties / overige documenten op het gesloten deel van de website. Foto's zijn te vinden in het menu/ fotoalbum.

RAPPORT TAAKPROFIEL COORDINATOR MEDISCHE TECHNOLOGIE

Ziekenhuizen kunnen het gebruik van apparatuur, instrumenten en disposables veiliger maken door de interne samenwerking te verbeteren. Nu werken diverse functionarissen nog te veel langs elkaar heen. Een coordinator Medische Technologie aan het hoofd van een technologiecommissie kan daar een einde aan maken. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in het ‘Rapport taakprofiel coordinator medische technologie 2012‘, in opdracht van het ministerie van VWS. Het taakprofiel is een vervolg op het rapport ‘Medische technologie at risk’ van de expert groep medische technologie (2011), waarin geadviseerd wordt per ziekenhuis een coordinator medische technologie aan te stellen.

DSMH'ER IN ANTIBIOTICATEAMS?

Een artikel op MedicalFacts nav een persbericht van IGZ:
IGZ vindt dat elk ziekenhuis een ‘antibioticateam’ moet krijgen. Het doel is minder antibioticagebruik, om resistentie te voorkomen. Om infectiepreventie goed aan te pakken moet je zicht hebben op alle facetten en dus moet je samen met chirurgen, verpleegkundigen, infectieziekten specialisten, DSMH en CSA personeel elk aspect van de techniek te onderzoeken om veiliger te gaan werken. Zie voor meer informatie: http://www.medicalfacts.nl/2013/02/22/voeg-dsmh-toe-aan-antibiotica-teams-in-ziekenhuizen/

OFF LABEL GEBRUIK VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het komt in Nederland voor dat medische technologie in ziekenhuizen bewust of onbewust voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor deze op de markt is gebracht. In welke mate dat gebeurt is niet bekend. Dit zogeheten off label-gebruik is in principe af te raden omdat het risico's met zich meebrengt. Het kan echter uitkomst bieden in crisissituaties als er geen alternatieve middelen voorhanden zijn en een patiënt bijvoorbeeld in levensgevaar verkeert. Off label-gebruik kan bovendien tot innovatie leiden op het gebied van medische hulpmiddelen.

Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. In Nederland is er nog geen officieel standpunt over ingenomen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn 12 personen geïnterviewd die nauw zijn betrokken bij inkoop, gebruik en beheer van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. Zorgverleners, zoals medisch specialisten en verplegend personeel, zijn in deze verkenning nog niet aan het woord geweest.
Nader onderzoek naar hun mening over off label-gebruik is aanbevolen. 
Klik hier voor het rapport

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING