De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

VERSLAG MELDMAAND VERVALSTE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Klik hier voor het verslag van de “meldmaand vervalste en niet-wetsconforme medische
hulpmiddelen”. De meldmaand werd in februari 2012 georganiseerd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in
samenwerking met veldpartijen.
Met de meldmaand wil VWS onderzoeken of vervalste/nietwetsconforme
medische hulmiddelen in het reguliere circuit voorkomen en (zorg)professionals
stimuleren om medische hulpmiddelen die vervalst zijn of niet aan de wettelijke normen voldoen
bij de IGZ te melden.
In dit verslag worden de aanleiding, werkwijze en resultaten van de
meldmaand beschreven.Verslag meldmaand vervalste medische hulpmiddelen  

KAMERBRIEF UNIFORME BARCODERING GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS op 9 en 10 november 2011 zijn er vragen gesteld door de Kamerleden Gerbrands (PVV) en Smilde (CDA) over het invoeren van een uniforme barcode of datamatrix op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. In de brief van 20 december 2011 (Kamerstukken 2011-2012, 29477, 180) heeft Minister Schippers toegezegd in het voorjaar van 2012 te komen met meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van de invoering van een uniforme barcodering op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
U kunt de brief hier inzien.

FDA VERPLICHT BARCODE MEDISCHE HULPMIDDELEN

De Amerikaanse FDA publiceerde gisteren haar langverwachte wetsvoorstel voor het verplicht identificeren van medische hulpmiddelen middels een uniek barcodesysteem. De verwachting is dat Europa niet lang op zich laat wachten.

Lees meer...

HERZIENING BEOORDELINGSCRITERIA REUSABLE MEDISCHE HULPMIDDELEN

De vDSMH heeft in 2007 de beoordelingscriteria reusable medische hulpmiddelen versie 1 ontwikkeld. Dit instrument is de afgelopen jaren een bruikbaar element gebleken voor gebruikers in het veld om instrumentarium te beoordelen op de eigenschappen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie en voor de leveranciers en fabrikanten een checklist om een zelfevaluatie te verrichten voor hun materialen.

Gebleken is dat de beoordelingscriteria aan een revisie toe waren oa. door nieuwe ontwikkelingen in het veld.

De herziene veldnorm beoordelingscriteria reusable medische hulpmiddelen versie 2.0 kunt u vinden onder Publicaties/ VDSMH
 

PIP-IMPLANTATEN: advies IGZ ongewijzigd

De Engelse National Health Service constateert dat er geen aanwijzingen zijn dat de gel van de PIP-implantaten een risico voor de gezondheid opleveren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft kennis genomen van het rapport en ziet in deze bevinding geen aanleiding om haar beleid te wijzigen.

Lees meer...

Komende activiteiten

8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG