VDSMH; veldnorm Eisen aan de levering van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

Deze veldnorm heeft als doel om eenduidig eisen kenbaar te maken die gesteld worden aan de levering van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. 

Dit document beschrijft niet de functionele eisen van het artikel, maar slechts de eisen aan de wijze waarop steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik door de leverancier moeten worden aangeleverd. Dit heeft betrekking op de verpakking en de etikettering van het medische hulpmiddel, conform Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en waar van toepassing conform instellingsgebonden aanvullende voorwaarden.

Het document kan gebruikt worden als aanvulling op de algemene inkoopvoorwaarden van een instelling.

BestandsnaamEisen MG DSMH 032015.pdf
Publicatiedatum15-8-2018
Downloads634
Download publicatie - 141.55 KB

Inloggen