De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

GEZOCHT ENTHOUSIASTE COLLEGA VOOR ORGANISATIE WFHSS CONGRES 2019

SVN en VDSMH organiseren in 2019 het WFHSS congres.

De WFHSS heeft duidelijke regels opgesteld in de “ANNUAL CONGRESS WFHSS GUIDELINES FOR ORGANIZATION”

Vanuit deze regels dienen we onder andere een Organiserend Comité (OC) aan te stellen. Het OC zal zich gaan richten op alle organisatorische aspecten en zich NIET met de inhoud bezig houden. De inhoud wordt bepaalt door het Scientific Comitee (SC). Het OC zal de organisatie samen doen met een Professionele Congres Organisatie (PCO), welke inmiddels gecontracteerd is.

Het OC bestaat uit 6 personen Nederlandse afvaardiging (3 SVN / 3 VDSMH) en 3 personen vanuit het Excutitive Comitee (EC) van de WFHSS. Vandaar dat Engels de voertaal wordt.

De voorzitters van WFHSS en de beroepsvereniging dienen het OC formeel aan te stellen.

Lees meer...

DEELNEMERS KORTDURENDE NEN WERKGROEPEN

Deelname aan een kortdurende NEN werkgroep levert je Accreditatiepunten op!

De Normcommissie “Steriliseren en Steriliteit” is gestart met een revisie traject voor onze Nederlandse richtlijnen (B/R- nummers in de bundel).

Hiervoor zijn we opzoek naar collega DSMH’s die graag hun kennis, mening en/of  visie in willen brengen ter verbetering van de Nederlandse B(asisinformatie) en R(ichtlijnen) uit de bundel “Steriliseren en Steriliteit”

Schroom niet en meld je gerust aan voor één of meerdere werkgroepen, je input is altijd zinvol!

Lees meer...

ADVIES STERILISATIE VAN PHACO HANDSTUKKEN

Tijdens de jaarlijkse validatie van sterilisatieprocessen in Nederlandse ziekenhuizen is gebleken dat metingen in Phaco handstukken niet voldoen aan de specificaties voor stoomsterilisatie zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn EN 285. Het in Nederland gebruikelijke sterilisatieproces bestaat uit een gefractioneerd voorvacuüm, een sterilisatiefase (minimaal 3 minuten op 134° Celsius) en een droogfase. Van belang hierbij is, dat op alle oppervlakken van de in het proces gesteriliseerde instrumenten bij aanvang van de sterilisatiefase, dus direct na de stabilisatiefase, de beoogde temperatuur hebben bereikt. Alleen dan kan steriliteit gegarandeerd worden.

Het advies:

TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2018

ECRI Institute heeft de top 10 van risico's in de medische technologie weer vrijgegeven. Hiermee willen ze de ziekenhuizen informeren over de belangrijkste risico's bij het gebruik van medische technologie.

NEN HERZIET RICHTLIJNEN

Normcommissie Steriliseren & steriliteit herziet nationale documenten

De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’  heeft een start gemaakt met de herziening van nationale documenten. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding. Geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze documenten.

Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ en zullen de inhoud toetsen aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Lees meer...

Komende activiteiten

8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG