ALGEMENE VOORWAARDEN DISCUSSIEMIDDAG

Algemene voorwaarden discussiemiddagen

Inschrijving geschied door het invullen van het inschrijfformulier op de website. U ontvangt direct een antwoordmail, dit   is tevens de bevestiging van deelname.

Deelname is gratis voor leden van VDSMH

Annulering is tot 5 dagen voor de bijeenkomst gratis mogelijk. Daarna worden € 50,- onkosten in rekening gebracht.