De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

INLEVEREN ACCREDITATIEPUNTEN

Denkt u er aan uw accreditatiepunten in te leveren bij de accreditatiecommissie. U kunt dit doen door uw overzicht te mailen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De overzichten moeten op 15 januari binnen zijn. Uw toekenning vindt zo spoedig mogelijk plaats.

FDA DOET UITSPRAAK OVER HANDSCHOENEN

Today, the FDA displayed the final rule to ban powdered surgeon's gloves, powdered patient examination gloves, and absorbable powder for lubricating a surgeon's glove because these products present unreasonable and substantial risk to health care providers, patients and other individuals.

While medical gloves play a significant role in protecting patients, health care providers and other individuals in close proximity, powdered gloves are very dangerous for a variety of reasons. These devices are associated with an extensive list of potentially serious adverse events, including severe airway inflammation, hypersensitivity reactions, allergic reactions (including asthma), lung inflammation and damage or post-surgical  bands of fibrous scar tissue that form between internal organs and tissues (adhesions). These adverse events have been attributed to the use of glove powder with all types of gloves.  In addition, aerosolized glove powder can carry proteins that may cause respiratory allergic reactions.

Lees meer...

NIEUWS WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Bericht van het Bestuur WIP

Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken. Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.  16-12-2016

zie ook: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP 

PROFESSIONELE STANDAARD VALIDATIE EN ROUTINECONTROLE VAN WATERSTOFPEROXIDE STERILISATIEPROCESSEN

Deze professionele standaard is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH). Het doel van deze richtlijn is het geven van gerichte handreikingen bij de validatie en vrijgave van waterstofperoxide sterilisatieprocessen. Deze professionele standaard is gebaseerd op de NEN EN ISO14937, ‘Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg-Algemene eisen voor karakterisering van sterilisatiestoffen en ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces’.

Het is echter geen vertaling maar een interpretatie, en slechts door de werkgroep relevant geachte hoofdstukken uit deze norm worden verklaard. De in deze standaard toegepaste nummering loopt hierdoor niet gelijke met de NEN-ENISO 14937. Voor een beter begrip van deze professionele standaard is het noodzakelijk dat de gebruikers ook kennisnemen van de inhoud van de norm NEN-EN-ISO 14937.

De professionele standaard kunt u hier downloaden: 

TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2017

Het ECRI instituut heeft de Top 10 van gevaren in medische technologie 2017 gepubliceerd. U kunt het rapport hier downloaden: 

Komende activiteiten

14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING