De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

Publicatie Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen

 De B9100 ‘Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen’ is gereed. Dit is een nationaal document opgesteld door de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’. Dit document heeft als doel om achtergrondinformatie te verstrekken over de reiniging en desinfectie van herbruikbare medische hulpmiddelen. Het is geschreven ter ondersteuning van het werk van de Centrale Sterilisatie-afdeling (CSA) in zorginstellingen.

Het document biedt geen concrete werkvoorschriften voor de CSA, maar geeft het management de nodige achtergrondinformatie waarmee werkvoorschriften voor de medewerkers en interne procedures kunnen worden opgesteld. 
De validatie van instrumentenwasmachines wordt beschreven in 6103b Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen. 
De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen wordt niet in dit document beschreven. 

Dit document vervangt de volgende basisinformatiedocumenten:

—   B9210 Het reinigen van instrumentarium 
— B9220 Beoordeling van de werking van reinigende en desinfecterende apparatuur.

In het kader van afstemming, is in overleg met de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) afgesproken, dat het document eventueel aangepast wordt, op het moment dat er een document van de WIP is welke raakvlakken hiermee heeft. NEN zal hierover publiceren op het moment dat dit aan de orde is.

Voor meer informatie zie: https://www.nen.nl 

IGZ KWALITEITSINDICATOREN 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met verschillende organisaties in de ziekenhuiswereld een nieuwe overeenkomst getekend op het gebied van kwaliteitsindicatoren. Deze bekrachtigt de al jaren bestaande samenwerking tussen de inspectie, de Federatie Medisch Specialisten, NVZ, NFU en V&VN. Het is in ieders belang om de kwaliteit en veiligheid van zorg goed te houden en steeds te verbeteren. Kwaliteitsindicatoren helpen daarbij.

De inspectie gebruikt bij haar toezicht indicatoren om een inschatting te maken van mogelijke risico's op onverantwoorde zorg. Jaarlijks wordt een basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen opgesteld. Het is het enige systeem dat een half jaar voordat het registratiejaar begint gepubliceerd wordt. Ziekenhuizen weten dus ruim van tevoren waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt. Bovendien komt de set basisindicatoren tot stand in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en organisaties van ziekenhuizen. Dat is de kracht van deze basisset.

Eén van de indicatoren is het multidisciplinair MIC-overleg. Via deze link kunt u de basisset kwaliteitsindicatoren 2016 vinden.

Lees meer...

SFERD SYMPOSIUM

Op woensdag 16 september, wordt alweer het 7e SFERD Symposium gehouden.
De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit dagvullend symposium met brede belangstelling uit diverse beroepsgroepen. In het symposium is aandacht voor het inschatten en beheersen van de diverse risico’s bij het gebruik van complexe scopen, zoals een ERCP-scoop. Het middagdeel besteedt aandacht aan hoe risico’s gemonitord kunnen worden, waarbij verschillende dummyscopen passeren. De dag wordt afgesloten met twee sprekers van de IGZ met terugblik, uitkomsten van onderzoeken en de toekomstvisie van de Inspectie.

Voor het bijwonen en meer informatie verwijzen we u door naar onze website.

UPDATE ERCP PUBLICATIES EN MEDIA

In januari 2015 is door diverse media in de US gecommuniceerd over outbreaks in meerdere klinieken a.g.v. gecontamineerde ERCP-endoscopen (zie nieuwsbericht di 27 januari op deze website) Dit verhaal krijgt een vervolg door de wetenschappelijk publicatie van het Erasmus MC over de uitbraak en het hieruit voortvloeiende onderzoek naar de betreffende ERCP-scoop in 2012, in het tijdschrift Endoscopy: Abstract:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25826278

Op dit moment wordt deze publicatie door de FDA gebruikt in de discussie met medisch experts over de veiligheid van deze medische hulpmiddelen. Deze discussie vond plaats op 14 en 15 mei 2015 : Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-08/how-one-hospital-stopped-a-superbug-outbreak-in-its-tracks. Onder de hyperlink ‘Meet’  in de tekst vind je wat er besproken gaat worden.

Tot slot besteed ook de Los Angeles Times aandacht aan de wetenschappelijke publicatie gekoppeld aan de uitbraken in de US. http://www.latimes.com/business/la-fi-scope-outbreaks-europe-20150512-story.html

UITNODIGING THEMACONFERENTIE VEILIGE TOEPASSING MEDISCHE TECHNOLOGIE

De NVZ/NFU nodigt u uit om op 11 juni 2015 de themaconferentie Veilige Toepassing Medische Technologie bij te wonen. 

Tijdens de themaconferentie worden, naast meer informatie over het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen, praktische handvatten en tools geboden voor een betere toepassing en inbedding van het convenant. Na een plenaire start zullen verschillende deelsessies worden gehouden,  waarvoor u bij inschrijving een keuze dient te maken.

De conferentie is gratis bij te wonen en wordt gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. De uitnodiging en informatie over inschrijving vindt u in de bijlage.

Komende activiteiten

10 juli 2017
BESTUURSVERGADERING
14 augustus 2017
BESTUURSVERGADERING
7 september 2017
DISCUSSIEMIDDAG
11 september 2017
BESTUURSVERGADERING
28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING