De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

PROFESSIONELE STANDAARD VALIDATIE EN ROUTINECONTROLE VAN WATERSTOFPEROXIDE STERILISATIEPROCESSEN

Deze professionele standaard is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH). Het doel van deze richtlijn is het geven van gerichte handreikingen bij de validatie en vrijgave van waterstofperoxide sterilisatieprocessen. Deze professionele standaard is gebaseerd op de NEN EN ISO14937, ‘Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg-Algemene eisen voor karakterisering van sterilisatiestoffen en ontwikkeling, validatie en routinecontrole van een sterilisatieproces’.

Het is echter geen vertaling maar een interpretatie, en slechts door de werkgroep relevant geachte hoofdstukken uit deze norm worden verklaard. De in deze standaard toegepaste nummering loopt hierdoor niet gelijke met de NEN-ENISO 14937. Voor een beter begrip van deze professionele standaard is het noodzakelijk dat de gebruikers ook kennisnemen van de inhoud van de norm NEN-EN-ISO 14937.

De professionele standaard kunt u hier downloaden: 

TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2017

Het ECRI instituut heeft de Top 10 van gevaren in medische technologie 2017 gepubliceerd. U kunt het rapport hier downloaden: 

WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP 

Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 

Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP. 

De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings-)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

 

VELDNORM VALIDATIE STOOMSTERILISATOREN 1.1

Het bestuur van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH) heeft aan de werkgroep verzocht een document op te stellen waarin richtlijnen worden vastgesteld voor een eenduidige wijze van het valideren van stoomsterilisatoren die worden gebruikt voor het steriliseren van medische hulpmiddelen in de Nederlandse ziekenhuizen. 

U kunt de veldnorm hier downloaden: 

DISCUSSIEMIDDAG 8 DECEMBER 2016 : KUNSTSTOFFEN

Op 8 december a.s. vindt de laatste discussiemiddag van 2016 plaats. De bijeenkomst wordt gehouden bij Van Straten Medical in Nieuwegein.

Ontvangst 12:00 uur / Aanvang 13:00 uur / Sluiting 16:00 uur

Het thema is: KUNSTSTOFFEN. We zullen stilstaan bij de ontwikkeling en de kwaliteiten van kunststoffen en hun specifieke karakter eigenschappen.

Sprekers:

  • Edwin van der Heul; ALBIS BENELUX B.V. --> kunststoffen en hun karaktereigenschappen
  • Erwin Bakker; EBOL consultancy --> kunststoffen toegepast in medische hulpmiddelen (voor- en nadelen)
  • Philip de Vries; Philip de Vries Training & Advies --> kunststoffen in het sterilisatieproces
  • Angelique Fluitman; Treant --> risico's van chemie op kunststoffen

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN I.V.M. HET BEREIKEN VAN HET MAXIMAAL DEELNEMERS AANTAL

Komende activiteiten

8 december 2017
CONGRES VDSMH
8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG