De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

HOOP VOOR WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Minister Schippers heeft in antwoord op de brief van de WIP m.b.t. het opheffen van de werkgroep aangegeven een stakeholdersbijeenkomst te organiseren in februari. Tevens verzoekt zij de afbouw van activiteiten WIP vooralsnog stil te leggen. 

WERKPLAN IGZ 2017

In de zorg vervullen zorgbestuurders, zorgprofessionals, brancheorganisaties en fabrikanten allemaal een eigen rol. Vanuit Gezond vertrouwen houden wij toezicht op de zorg. De inspectie kijkt vanuit haar toezichtperspectief naar de veiligheid en kwaliteit van de zorg en medische producten. Om deze te kunnen beoordelen is nodig dat wij ook met andere ogen dan alleen vanuit het toezicht hiernaar kijken: welke ontwikkelingen zijn er in de maatschappij en zorgsector? En hoe kijken zorgverleners, fabrikanten en leveranciers van medische producten naar de zorg en patiënten of cliënten die zorg ontvangen?

In 2017 zullen de verwachtingen opnieuw hoog zijn over wat de inspectie kan betekenen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg in alle sectoren. En ook over de maatregelen die wij nemen indien de zorg van onvoldoende niveau is. De uitdaging om ‘door de ogen van de burger’ te blijven kijken naar goede zorg blijft daarin het uitgangspunt. We verwachten dat we de perspectieven van wat goede zorg voor hen betekent scherp houden. Dit doen we door gebruik te maken van burgerpanels, te experimenteren met ervaringsdeskundigen als lid van een inspectieteam, gesprekken met patiënten, familie en cliëntenraden te continueren en de inbreng van het Landelijk Meldpunt Zorg te benutten. Een ambitie om vast te houden in tijden dat de zorg zo aan verandering onderhevig is. 

RESULTATEN MELDMAAND BEKEND

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november 2016 een meldmaand vervalste medische hulpmiddelen georganiseerd. Het gebruik van deze medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

Wat was het doel van deze meldmaand? 

Het doel van de meldmaand was professionals in het veld te stimuleren om melding te maken van medische hulpmiddelen die vermoedelijk vervalst zijn of bewust niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Door deze meldingen krijgen VWS en IGZ meer zicht op de omvang en de mogelijke gevolgen hiervan. 
Daarnaast had deze meldmaand ook tot doel om professionals bewust te maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing hiervan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen. Het resultaat van de meldmaand is te zien op de IGZ website: https://www.igz.nl/onderwerpen/medische-technologie/actuele-onderwerpen/meldmaand-vervalste-hulpmiddelen/

OPHEFFEN WIP (BRIEF MINISTER SCHIPPERS)

De Werkgroep InfectiePreventie heeft een brief geschreven aan minister Schippers over het opheffen van de Werkgroep. De brief kunt u hier inzien: 

17e CURSUS STERILISEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Dit jaar wordt voor de 17e keer de cursus STERILISEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN georganiseerd door Philip de Vries; training en advies. Er worden accreditatiepunten toegekend.

Alle informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u in de folder en het programma:

 

Komende activiteiten

14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING