De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

VERORDENING MEDISCHE HULPMIDDELEN EN IVD

Het Europees Parlement heeft twee verordeningen gepubliceerd. Eén verordening medische hulpmiddelen en een verordening IVD.

De publicaties kunt u hier downloaden 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De algemene ledenvergadering 2017 is door 46 leden bezocht. Tijdens deze vergadering zijn Remon van der Aa (ZGT) en Kees van der Meulen (Bravis) toegetreden tot het bestuur. Als bestuur zijn we erg blij dat we weer op sterkte zijn en we wensen Kees en Remon veel succes toe in hun nieuwe functie.

Aansluitend werd de Themamiddag gehouden met als onderwerp 'RFID; moeten we alles weten voor kwaliteitsborging'. Tracqtion was vertegenwoordigd door Ad de Zeeuw en deze verzorgde een uitgebreide presentatie over de mogelijkheden van RFID in het ziekenhuis. Waar wij als DSMH's in eerste instantie misschien dachten weinig meerwaarde te hebben aan RFID techniek, bleek door de inbreng van Tracqtion dat er veel voordeel te behalen is o.a. op het gebied van informatievoorziening. De vraag wat wij met deze informatie kunnen of willen doen riep genoeg stof tot discussie op en dat is waar deze middagen uiteindelijk hun succes mee behalen.

STIP OPLEIDING: KWALITEIT IN SCOPENBELEID

Flexibele endoscopen worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische toepassingen bij verschillende patiënten. De aloude geneeskundige term “Primum non nocere” (in eerste plaats niet schaden) betekent dat wij moeten voorkomen dat door een flexibele endoscoop bij onderzoek of behandeling een exogene besmetting van micro-organismen optreedt en de patiënt hiervan nadelige gevolgen ondervindt.

STIP organiseert een 4-daagse opleiding die start op 19 april a.s.

Voor alle informatie en inschrijving kijk op: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/kie17#algemeen

18th World Sterilization Congress

2017 10 04-07 WFHSS Banner 01It is our honor and pleasure to invite you to attend the 18th World Congress for Sterilization in German city of Bonn in October 2017.

From October 4th to 7th in the World conference centre in Bonn we all have the opportunity to share experiences and knowledge about the reprocessing of Medical Devices.

It is a long time ago that Germany was the host of an international congress for sterilization sciences. Back in the year 2000 the first WFHSS conference, at that time EFHSS (European Federation for Hospital Sterile Supply) meeting, took place in Potsdam near Berlin. 18 years ago everything took place on a much smaller scale and it is amazing how much happened since then.
Not only the federation has grown to a “World Federation” level, also the yearly conferences have gained in size and importance over the past years. 
We have chosen Bonn to be the venue for the congress, because Bonn is situated close to three international Airports (Frankfurt, Düsseldorf and Cologne/Bonn) and offers a brand-new World Conference Center with a lot of space for participants, presentations and the supporting industrial exhibition.

Lees meer...

HOOP VOOR WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Minister Schippers heeft in antwoord op de brief van de WIP m.b.t. het opheffen van de werkgroep aangegeven een stakeholdersbijeenkomst te organiseren in februari. Tevens verzoekt zij de afbouw van activiteiten WIP vooralsnog stil te leggen. 

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING