De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

LUMENEUZE UITDAGINGEN EEN GESLAAGD VDSMH-SVN CONGRES

Het voorjaarscongres op 18 maart 2016 stond dit keer in het teken van lumen, een uitdagend thema. Want het reinigen en steriliseren hiervan is ‘een taak die moeilijk te verwezenlijken valt’. SVN en de VDSMH hebben dit congres gezamenlijk georganiseerd. En het thema leeft, zo is gebleken tijdens het goed bezochte congres. In totaal hebben 188 bezoekers aan het congres deelgenomen en waren er 35 standhouders aanwezig.

De samengestelde congrescommissie van SVN en VDSMH had zich als doel gesteld nieuwe inzichten en stof tot nadenken te geven over het reinigen van lumen. De bezoekers en standhouders hebben dit gewaardeerd door het congres met hoge cijfers te beoordelen. 

Leden konden gebruik maken van hun telefoon om te stemmen op stellingen tijdens het debat en de evaluatie is ook digitaal gehouden. Deze moderne manier van beoordelen geeft snel inzicht in de uitkomsten. Antwoorden op de stellingen waren direct te volgen.

De presentaties kunt u vinden onder publicaties VDSMH

 

WFHSS 2016 INSCHRIJVING OPEN

Vanaf heden is het mogelijk om in te schrijven voor het WFHSS congres 2016 in Australië. De mogelijkheid om abstracts in te leveren sluit op 29 februari a.s. Meer informatie kunt u hier vinden.

WIP-RICHTLIJN FLEXIBELE ENDOSCOPEN GEWIJZIGD

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de WIP-richtlijnThermolabiele, flexibele endoscopen op een aantal punten gewijzigd. Allereerst geldt de richtlijn vanaf nu integraal voor alle intramurale somatische zorginstellingen waarvoor de WIP actief is, dat wil zeggen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, privéklinieken, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast zijn er wijzigingen gedaan naar aanleiding van recente ervaringen met gecontamineerde endoscopen, te weten een attendering om extra alert te zijn op specifieke voorschriften van de fabrikant voor handmatige reiniging met name bij complex gebouwde endoscopen en het uit de roulatie nemen van een (mogelijk) gecontamineerde endoscoop/endoscopendesinfector totdat de microbiologische controles negatief zijn.

De WIP publiceert tegelijkertijd een addendum bij deze richtlijn naar aanleiding van de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) d.d. 13-11-2015 waarin zij aangeeft dat de WIP een advies zal uitbrengen ten aanzien van de controle van de voorreiniging van ERCP-scopen met een specifieke verwijzing naar ATP-testen. De WIP stelt in dit addendum dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing is voor de validiteit en betrouwbaarheid van de ATP-test voor de handmatige voorreiniging van endoscopen.

U kunt hier de richtlijn en addendum vinden

WEBSITE IGZ UPDATE

De website van IGZ is geupdated.

Onder andere is onder het onderwerp Medische Technologie een rubriek ´waarschuwingen´ geplaatst waarin IGZ vanaf 15 december 2015 zijn begonnen met het online plaatsen van veiligheidswaarschuwingen (de zgn.Field Safety Notices).

Ook de rubriek 'actuele onderwerpen' is aangepast.

Voor meer informatie klik  hier

 

15e CURSUS STERILISEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Dit jaar wordt alweer voor de 15e keer door UMCUtrecht de cursus Steriliseren van Medische Hulpmiddelen georganiseerd. 

De inmiddels zeer gewaardeerde cursus biedt beginnende DSMH's handvaten voor de dagelijkse praktijk en geeft meer ervaren DSMH's voldoende mogelijkheden hun kennis op te frissen.

In de folder vindt u alle relevante informatie en inschrijfmogelijkheid 

Komende activiteiten

10 juli 2017
BESTUURSVERGADERING
14 augustus 2017
BESTUURSVERGADERING
7 september 2017
DISCUSSIEMIDDAG
11 september 2017
BESTUURSVERGADERING
28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING