De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

STIP OPLEIDING: KWALITEIT IN SCOPENBELEID

Flexibele endoscopen worden gebruikt voor diagnostische en therapeutische toepassingen bij verschillende patiënten. De aloude geneeskundige term “Primum non nocere” (in eerste plaats niet schaden) betekent dat wij moeten voorkomen dat door een flexibele endoscoop bij onderzoek of behandeling een exogene besmetting van micro-organismen optreedt en de patiënt hiervan nadelige gevolgen ondervindt.

STIP organiseert een 4-daagse opleiding die start op 19 april a.s.

Voor alle informatie en inschrijving kijk op: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/kie17#algemeen

18th World Sterilization Congress

2017 10 04-07 WFHSS Banner 01It is our honor and pleasure to invite you to attend the 18th World Congress for Sterilization in German city of Bonn in October 2017.

From October 4th to 7th in the World conference centre in Bonn we all have the opportunity to share experiences and knowledge about the reprocessing of Medical Devices.

It is a long time ago that Germany was the host of an international congress for sterilization sciences. Back in the year 2000 the first WFHSS conference, at that time EFHSS (European Federation for Hospital Sterile Supply) meeting, took place in Potsdam near Berlin. 18 years ago everything took place on a much smaller scale and it is amazing how much happened since then.
Not only the federation has grown to a “World Federation” level, also the yearly conferences have gained in size and importance over the past years. 
We have chosen Bonn to be the venue for the congress, because Bonn is situated close to three international Airports (Frankfurt, Düsseldorf and Cologne/Bonn) and offers a brand-new World Conference Center with a lot of space for participants, presentations and the supporting industrial exhibition.

Lees meer...

HOOP VOOR WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Minister Schippers heeft in antwoord op de brief van de WIP m.b.t. het opheffen van de werkgroep aangegeven een stakeholdersbijeenkomst te organiseren in februari. Tevens verzoekt zij de afbouw van activiteiten WIP vooralsnog stil te leggen. 

WERKPLAN IGZ 2017

In de zorg vervullen zorgbestuurders, zorgprofessionals, brancheorganisaties en fabrikanten allemaal een eigen rol. Vanuit Gezond vertrouwen houden wij toezicht op de zorg. De inspectie kijkt vanuit haar toezichtperspectief naar de veiligheid en kwaliteit van de zorg en medische producten. Om deze te kunnen beoordelen is nodig dat wij ook met andere ogen dan alleen vanuit het toezicht hiernaar kijken: welke ontwikkelingen zijn er in de maatschappij en zorgsector? En hoe kijken zorgverleners, fabrikanten en leveranciers van medische producten naar de zorg en patiënten of cliënten die zorg ontvangen?

In 2017 zullen de verwachtingen opnieuw hoog zijn over wat de inspectie kan betekenen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg in alle sectoren. En ook over de maatregelen die wij nemen indien de zorg van onvoldoende niveau is. De uitdaging om ‘door de ogen van de burger’ te blijven kijken naar goede zorg blijft daarin het uitgangspunt. We verwachten dat we de perspectieven van wat goede zorg voor hen betekent scherp houden. Dit doen we door gebruik te maken van burgerpanels, te experimenteren met ervaringsdeskundigen als lid van een inspectieteam, gesprekken met patiënten, familie en cliëntenraden te continueren en de inbreng van het Landelijk Meldpunt Zorg te benutten. Een ambitie om vast te houden in tijden dat de zorg zo aan verandering onderhevig is. 

RESULTATEN MELDMAAND BEKEND

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november 2016 een meldmaand vervalste medische hulpmiddelen georganiseerd. Het gebruik van deze medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

Wat was het doel van deze meldmaand? 

Het doel van de meldmaand was professionals in het veld te stimuleren om melding te maken van medische hulpmiddelen die vermoedelijk vervalst zijn of bewust niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Door deze meldingen krijgen VWS en IGZ meer zicht op de omvang en de mogelijke gevolgen hiervan. 
Daarnaast had deze meldmaand ook tot doel om professionals bewust te maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing hiervan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen. Het resultaat van de meldmaand is te zien op de IGZ website: https://www.igz.nl/onderwerpen/medische-technologie/actuele-onderwerpen/meldmaand-vervalste-hulpmiddelen/

Komende activiteiten

8 december 2017
CONGRES VDSMH
8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG