De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

SFERD KWALITEITSHANDBOEK 4.0 GEPUBLICEERD

 De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) is in 2006

geformeerd vanuit een samenwerking tussen vier beroepsverenigingen, te weten:

  • Sterilisatie Vereniging Nederland, SVN
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Maag Darm Lever, V&VN-MDL
  • Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, VDSMH
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, VHIG

Inmiddels is per september 2016 versie 4.0 van het SFERD kwaliteitshandboek gepubliceerd. De SFERD nodigt u uit uw reacties op dit document door middel van het reactieformulier (bijlage 21) te mailen naar de secretaris van de SFERD: J.C. van Bergen Henegouw,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

MINISYMPOSIUM DESINFECTIEMIDDELEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

 Op maandagmiddag 14 november 2016 organiseren het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) een minisymposium over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven.


Voor verdere informatie alsmede voor eventuele aanmelding verwijs ik u graag naar onderstaande link:
KNB WIP minisymposium Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg

NEDERLANDSE VERTALING NEN-EN-ISO 13485 BESCHIKBAAR

 

NEN-EN-ISO 13485:2016 geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen, met het voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen als kader. De norm is vanaf heden beschikbaar in het Nederlands.

De Europese Richtlijn voor medische hulpmiddelen verplicht fabrikanten tot het voeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. NEN-EN-ISO 13485 ‘Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen - Bijzondere eisen voor reguleringsdoeleinden’ is gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001:2008 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen’ en volgt niet de nieuwe High Level Structure (HLS). In een aparte bijlage zijn de overeenkomsten tussen beide normen opgenomen, ter ondersteuning van organisaties die zowel NEN-EN-ISO 13485 als 9001 hebben geïmplementeerd.

De levenscyclus van een medisch hulpmiddel
NEN-EN-ISO 13485 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat kan worden gebruikt door een organisatie die betrokken is bij een of meer stappen van de levenscyclus van een medisch hulpmiddel. Hierbij valt onder andere te denken aan: ontwerp en ontwikkeling, productie, opslag en distributie, installatie, service, definitieve buitengebruikstelling en verwijdering van medische hulpmiddelen, maar ook aan het ontwerp en de ontwikkeling, of levering van daarmee samenhangende activiteiten (bijvoorbeeld technische ondersteuning). De eisen in deze internationale norm kunnen ook worden gebruikt door leveranciers of andere externe partijen die aan dergelijke organisaties producten aanbieden, zoals grondstoffen, componenten, samengestelde onderdelen, medische hulpmiddelen, sterilisatiediensten, kalibratiediensten, distributiediensten, onderhoudsdiensten.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij mevr. Shirin Golyardi, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Alle informatie en bestellen via onderstaande link http://nen.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=39HFzjDB&actId=433621&command=openhtml

 

CURSUS STERILISEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

In oktober en november organiseert Philip de Vries advies en training de 16e cursus STERILISEREN VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN. De 4-daagse cursus is bedoeld voor ziekenhuisapotheker i.o. 2e/3e/4e jr; beginnend Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen en/of Manager CSA.

Alle informatie en inschrijvingsmogelijkheden vindt u in de informatiefolder

 

REGISTRATIEFORMULIER MEDISCHE HULPMIDDELEN

In samenwerking met NEFEMED is een registratieformulier voor medische hulpmiddelen ontwikkelt. Hiermee voldoet de VDSMH aan de oproep van de NEFEMED om tot een geaccepteerd document te komen, waarmee de DSMH gestandaardiseerde vragen kan stellen aan de leveranciers. Indien de DSMH na beoordeling van de antwoorden en bestudering van de aangeleverde documenten nog verdiepingsvragen heeft kan hij die stellen aan de leverancier. Het invulbare pdf-document is openbaar en vrijelijk te verspreiden. Een toelichting is toegevoegd aan het document waardoor het voor leveranciers duidelijk is wat wordt verwacht bij de beantwoording: 

Komende activiteiten

7 september 2017
DISCUSSIEMIDDAG
11 september 2017
BESTUURSVERGADERING
20 september 2017
SFERD SYMPOSIUM
28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
11 oktober 2017
VALIDATIECURSUS
1 november 2017
VALIDATIECURSUS
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING