De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

WERKGROEP INFECTIE PREVENTIE

Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP 

Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 

Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP. 

De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings-)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

 

VELDNORM VALIDATIE STOOMSTERILISATOREN 1.1

Het bestuur van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH) heeft aan de werkgroep verzocht een document op te stellen waarin richtlijnen worden vastgesteld voor een eenduidige wijze van het valideren van stoomsterilisatoren die worden gebruikt voor het steriliseren van medische hulpmiddelen in de Nederlandse ziekenhuizen. 

U kunt de veldnorm hier downloaden: 

DISCUSSIEMIDDAG 8 DECEMBER 2016 : KUNSTSTOFFEN

Op 8 december a.s. vindt de laatste discussiemiddag van 2016 plaats. De bijeenkomst wordt gehouden bij Van Straten Medical in Nieuwegein.

Ontvangst 12:00 uur / Aanvang 13:00 uur / Sluiting 16:00 uur

Het thema is: KUNSTSTOFFEN. We zullen stilstaan bij de ontwikkeling en de kwaliteiten van kunststoffen en hun specifieke karakter eigenschappen.

Sprekers:

  • Edwin van der Heul; ALBIS BENELUX B.V. --> kunststoffen en hun karaktereigenschappen
  • Erwin Bakker; EBOL consultancy --> kunststoffen toegepast in medische hulpmiddelen (voor- en nadelen)
  • Philip de Vries; Philip de Vries Training & Advies --> kunststoffen in het sterilisatieproces
  • Angelique Fluitman; Treant --> risico's van chemie op kunststoffen

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN I.V.M. HET BEREIKEN VAN HET MAXIMAAL DEELNEMERS AANTAL

MELDMAAND VERVALSTE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in november 2016 een meldmaand vervalste medische hulpmiddelen. Het gebruik van deze medische hulpmiddelen kan gezondheidrisico’s met zich meebrengen. Het doel van de meldmaand is professionals in het veld te stimuleren om melding te maken van medische hulpmiddelen die vervalst zijn of niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Een vervalst medisch hulpmiddel is een product dat een valse representatie van zijn identiteit en/of bron geeft. Vervalste medische hulpmiddelen suggereren qua uiterlijk en verpakking dat ze afkomstig zijn van de originele fabrikant, terwijl dit niet het geval is. Ook medische hulpmiddelen waarvan duidelijk is dat ze bewust niet aan de wetgeving voldoen (niet-wetsconform), worden beschouwd als vervalst product. Dit zijn bijvoorbeeld producten zonder een CE-markering, of zonder een (duidelijke) gebruiksaanwijzing. 

In 2012 hebben VWS en IGZ ook een dergelijke meldmaand georganiseerd. Door deze meldmaand te herhalen krijgen VWS en IGZ meer zicht op de omvang en de gezondheidsschade die patiënten kunnen oplopen. Destijds zijn er geen vervalste hulpmiddelen aangetroffen, maar wel medische hulpmiddelen die niet voldeden aan de wet- en regelgeving.

Vanaf 1 november aanstaande kunnen professionals melden via een digitaal meldformulier op de IGZ website (www.igz.nl ), waar vanaf dan ook meer informatie te vinden is over dit onderwerp. De IGZ zal iedere melding afzonderlijk beoordelen. Wanneer sprake is van een daadwerkelijk vervalst product wordt de melding door de IGZ in behandeling genomen. Zie ook: http://www.igz.nl/onderwerpen/medische-technologie/actuele-onderwerpen/meldmaand-vervalste-hulpmiddelen/index.aspx

 

28 SEPTEMBER 2016: DISCUSSIEMIDDAG VDSMH WEER GOED ONTVANGEN

Deze vroeg volgeboekte discussiemiddag is weer goed ontvangen door onze leden. De presentatoren hebben onverdeeld positieve reacties ontvangen en de discussie heeft bijgedragen aan meer inzicht in de toepassing van reinheidstesten voor washer/desinfectoren. De presentaties staan op het ledendeel bij 'overige documenten' incl. de samenvatting.

De volgende middag is gepland op 8 december bij Van Straten Medical in Nieuwegein en heeft als thema: KUNSTSTOFFEN. Alle informatie en inschrijfmogelijkheden zullen medio november op de website staan.

Komende activiteiten

7 september 2017
DISCUSSIEMIDDAG
11 september 2017
BESTUURSVERGADERING
20 september 2017
SFERD SYMPOSIUM
28 september 2017
CONGRES NVLO
4 oktober 2017
WFHSS
9 oktober 2017
BESTUURSVERGADERING
11 oktober 2017
VALIDATIECURSUS
1 november 2017
VALIDATIECURSUS
4 november 2017
SVN MEDEWERKERSDAG
13 november 2017
BESTUURSVERGADERING
8 december 2017
CONGRES VDSMH
11 december 2017
BESTUURSVERGADERING