De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

VALIDATIECURSUS

Valideren is het vaststellen van de betrouwbaarheid van een werkwijze. In (inter)nationale normen is het valideren van een aantal CSA-processen beschreven. Het programma van de cursus omvat drie dagen. De eerste twee dagen worden vooral de theoretische aspecten van validatie behandeld, vanaf het maken van een PvE tot het beoordelen van een meetrapport. Op de derde dag worden 'hands-on' metingen uitgevoerd bij een tafelsterilisator en een instrumentendesinfector.

Dit najaar wordt de cursus Valideren van CSA processen weer gegeven. De cursus wordt verzorgd door Philip de Vries Training en Advies en vindt plaats op 11 + 12 oktober en 1 november.  Inschrijven is mogelijk via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Alle informatie vindt u in de folder:

VALIDATIE STERILISATIE CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN IN ZIEKENHUIZEN VERBETERD

Voor een veilig (her)gebruik van chirurgische instrumenten in ziekenhuizen worden deze na gebruik gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd in stoomsterilisatoren. Jaarlijks wordt gecontroleerd of deze sterilisatoren goed werken. In 2013 constateerde het RIVM enkele tekortkomingen bij deze validaties. Uit vervolgonderzoek blijkt nu dat de vakverenigingen en validatiebedrijven acties in gang hebben gezet om de validaties te verbeteren. Wel kan de werkwijze nu nog verschillen. Als de acties worden nageleefd, zullen de validaties beter en uniform worden uitgevoerd.

Ook blijkt dat fabrikanten en leveranciers van stoomsterilisatoren niet alle informatie leveren die nodig is voor de validaties. Ze geven niet concreet aan voor welke type medische hulpmiddelen de sterilisator geschikt is. Ook tonen ze geen compleet overzicht van de processpecificaties. Deze zaken zijn nodig om de validatiemetingen goed te kunnen beoordelen.

De vakverenigingen hebben sinds 2013 een veldnorm opgesteld. De veldnorm focust op de organisatorische aspecten van de validatie en helpt om een programma van eisen op te stellen. Een goed programma van eisen is van belang om duidelijk te krijgen welke verrichtingen worden verwacht van het bedrijf dat de validatie uitvoert en hoe de resultaten worden gerapporteerd en geïnterpreteerd. Verder wordt de NEN-richtlijn D6103b uit 2006 momenteel herzien. Hierin staat concreet uitgewerkt wat de internationale ISO-norm (17665 deel 1) voorschrijft.

WEB ENQUÊTE HERWERKING MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het Ministerie van VWS heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de herverwerking van medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik (ook wel single use devices). Dit onderzoek gaat in op de mate waarin dit momenteel in Nederland gebeurt en wat risico's en kansen op dit gebied zijn, om beter geïnformeerd tot beleidskeuzes te komen.  Zij zijn hierin ook benieuwd naar uw perspectief, als expert. Om deze reden vragen we uw medewerking aan dit onderzoek naar de herverwerking van single use devices. Deze digitale enquête is anoniem en individuele antwoorden worden niet met het Ministerie van VWS of andere partijen gedeeld. De rapportage van deze resultaten zal worden verwerkt tot een openbaar rapport, dat door het RIVM van een notitie zal worden voorzien, waarna het aan het Ministerie van VWS zal worden aangeboden.   In totaal kost het invullen ongeveer 10 minuten. We willen u vragen de vragenlijst graag vóór vrijdag 9 juni 2017 in te vullen.

U wordt verzocht deel te nemen via de volgende link:

https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekxoZvvOvrZpsrz

 

ENDOSCOPEN GESTOLEN IN VLAANDEREN

Van onze Vlaamse zustervereniging VSZ kregen we een verontrustend bericht. Deze informatie lijkt ons belangrijk om te delen: 

Een georganiseerde bende steelt in Vlaanderen endoscopen uit de endoscopieruimtes. Het VVGE bestuur oordeelde dat deze diefstallen belangrijk genoeg waren om het alle leden te melden. Het is belangrijk om uw endoscopieruimtes tegen deze dieven te beschermen!

Een gewaarschuwd mens .... 

Vereniging Sterilisatie Ziekenhuizen; België

STIP CURSUS DESINFECTIEBELEID

STIP heeft voor de VHIG de nascholing desinfectie opgezet. De nascholing staat ook open voor andere professionals, zoals DSMH's in verband met het multidisciplinaire karakter rond desinfectiebeleid.

Bij komst met meerdere disciplines krijgt men korting.

Voor meer informatie zie: http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/des16a

Datum: 22 juni 2017

De cursus is geaccrediteerd door VDSMH met 10 punten in categorie 4

Komende activiteiten

8 december 2017
CONGRES VDSMH
8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG