De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

Veldnorm Leeninstrumentarium

13-12-2010

De veldnorm Leeninstrumentarium is opnieuw herzien. De recente versie 04 is toegevoegd bij publicaties/vdsmh. Naast tekstuele aanpassingen zijn de belangrijkste veranderingen: aanpassing van de afmetingen van het instrumentennet, de term decontaminatie is vervangen voor het specifiek te verrichten proces en voor steriliseren op 134°C is een bandbreedte aangegeven.

Inspectie neemt in 2011 reiniging endoscopen op de korrel.

20-9-2010

De IGZ heeft aangegeven ook in 2011 fors te gaan controleren op de processen van reiniging en desinfectie van scopen. IGZ heeft tussen 2008 en 2009 een vervolgonderzoek uitgevoerd in 22 op risico geselecteerde ziekenhuizen. Dit heeft geresulteerd in het rapport "Veel verbeterd rondom proces scopen, laatste verbeterslag nodig. Dit rapport is te vinden onder publicaties / algemeen

Rapport IGZ over scopendesinfectie

Dit artikel is te vinden onder publicaties / algemeen

reiniging van instrumenten en misverstanden over validatie

24-05-2010

In het Duitstalig magazine Aseptica is een artikel verschenen over de reiniging van chirurgische instrumenten en de misverstanden over validatie.

Dit artikel én de Nederlandse vertaling zijn te vinden op deze website onder publicaties> algemeen

Rapport IGZ introductie operatierobots

03-05-2010

Bij de aanschaf en het in gebruik nemen van operatierobots hebben zowel academische als gewone ziekenhuizen onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2009 onder acht ziekenhuizen. Het rapport is te vinden op de website van de VDSMH onder publicaties/algemeen of op de website van IGZ.

Lees meer...

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING