De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

Unique Device Identification (UDI) System – Path toward Global Harmonization?

This article is written for U.S. and EU medical device manufacturers. After reading this article, you will understand the basics of the unique device identification labeling system in the U.S. and the upcoming UDI system in Europe.

VACATURE IN WERKGROEP CONGRES&LEERPLEIN

Wegens het vertrek van 2 leden uit de werkgroep Congres&Leerplein zijn we dringend op zoek naar leden die mee willen werken in deze werkgroep. We organiseren de jaarlijkse themamiddag na de ALV, de discussiemiddagen en het tweejaarlijks VDSMH congres. Daarnaast werken samen met de SVN congrescommissie bij het organiseren van de SVN/VDSMH congressen. 

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Mark Meertens of Kees van der Meulen

SVN MEDEWERKERSDAG

Medewerkersdag SVN Dressed to Kill

 

Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse medewerkersdag van de SVN plaats. Deze wordt gehouden in Cinemec te Ede en het thema is: Dressed to kill.

Het programma en de inschrijfmogelijkheid vindt je op: www.sterilisatievereniging.nl

Het SVN bestuur en de congrescommissie verheugen zich op uw komst.

GROEN LICHT VOOR ALLIANTIE MIELE EN STEELCO

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de mededingingsautoriteit geen bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe alliantie tussen Miele en Steelco Group. Op 8 juni kondigden beide ondernemingen aan hun krachten te willen bundelen om klanten een nog omvangrijker product- en servicepakket te kunnen bieden.


De goedkeuring door de mededingingsautoriteit betekent dat Miele nu definitief een meerderheidsbelang in Steelco Group heeft. Hierdoor kunnen wij nog sneller inspelen op uw specifieke wensen, bent u verzekerd van innovatieve productoplossingen en heeft u de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment aan reinigings- en desinfectieautomaten, sterilisatoren en bedpanspoelers.

Lees meer...

OPROEP MELDT INCIDENTEN BIJ IGZ

Oproep aan onze leden tot melden van incidenten met medische hulpmiddelen

De VDSMH heeft bij  IGZ een verzoek ingediend om aan het RIVM opdracht te verstrekken een onderzoek uit te voeren naar  het voorkomen van metaaldeeltjes in instrumentenreinigings- en desinfectiemachines.

Na een briefwisseling over en weer waarbij IGZ aanvullende informatie heeft opgevraagd en na een uitvoerige analyse in haar systeem heeft het IGZ laten weten geen onderzoek te laten doen.

Zij komen tot de conclusie dat complicaties veroorzaakt door metaaldeeltjes afkomstig van MHM zelden voorkomen.

Geluiden binnen onze vereniging doen vermoeden dat dit geen incident is maar dat het vaak voorkomt. Daarom adviseren wij onze leden om, in overleg met uw directie, incidenten (m.b.t. metaaldeeltjes) te melden bij de IGZ

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING