De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

GEDRAGSCODE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Op 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking getreden. Deze gedragscode regelt de onderlinge relatie tussen leveranciers van medisch hulpmiddelen en zorgprofessionals. De Gedragscode is samengesteld door de Stichting Overleg Medische Technologie, een samenwerkingsverband van hulpmiddelenproducenten. Onder hulpmiddelen wordt ook zorgtechnologie in de breedste zin des woords verstaan. De tekst van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen vindt u hier. De tekst van de officiële toelichting bij de gedragscode vindt u hier.

NMA RAPPORT: SECTORSTUDIE MEDISCHE HULPMIDDELEN

In opdracht van de NMa en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) heeft onderzoeksbureau Ecorys de Sectorstudie medische hulpmiddelen: "Onderzoek naar de structuur en werking van de markt voor medische hulpmiddelen" uitgevoerd. Aanleiding voor de studie was meer inzicht te krijgen in de structuur van deze markten en de werking ervan.
Het rapport kunt u hier vinden
 

MEDIA AANDACHT PIP-IMPLANTATEN

De afgelopen weken heeft NRC in een artikel aandacht besteed aan de problematiek rondom de PIP-borstimplantaten. Lees hier het artikel en een mening over het keuren door een notified body.

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL DSMH

In afwachting van het accorderen van het functie- en competentieprofiel DSMH tijdens de ALV van 2 april 2012 staat het document voorlopig op het besloten deel voor leden. Klik hier om het document te openen.

NOTULEN ALV 12 DECEMBER 2011

De notulen van de ALV van december 2012 zijn voor leden in te zien op het besloten deel onder 'ledenvergaderingen' of  klik hier

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING