De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

verslag overleg IGZ,WIP en KNO vereniging SFERD op 25 mei 2011

Download het verslag bij publicaties/algemeen

Risico's bij mediche technologie

Onlangs is het rapport: "Onderzoek naar risico's bij medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen" verschenen.

info hierover kunnen jullie vinden bij Publicaties/algemeen

RIVM briefrapport 360050026/2011 Recalls

De RIVM heeft een rapport uitgebracht inzake recalls medische hulpmiddelen.

U vindt het onder publicaties/RIVM

Overzicht geaccrediteerde congressen, symposia enz

Op het besloten deel staat een overzicht van de geaccrediteerde items.

kijk bij publicaties en notulen, overige documenten

Hersterilisatie van implantaten

Bij publicaties/algemeen kunt u alle info vinden en een link naar het antwoord van van het ministerie van VWS

Komende activiteiten

8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG