De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

IGZ rapport MOM-heupimplantaten verschenen

Eind mei heeft IGZ het rapport Metaal-op-metaal-heupimplantaten. De keten voor de kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen moet beter functioneren gepubliceerd.

U kunt het rapport hier downloaden

OVERLEG TOEZICHTPROJECT MEDISCHETECHNOLOGIE IGZ

Op uitnodiging van de IGZ hebben twee bestuursleden van de VDSMH deel genomen aan het inventariserend overleg met betrekking tot het aankomend toezichtproject inzake het verantwoord gebruik van medische technologieën in ziekenhuizen. Dit werd gehouden op 2 april 2013 bij IGZ te Utrecht.

Naast de VDSMH was de Koepel Medische Technologie (NVKF, VZI, WIBAZ, NVKFM, BMTZ) uitgenodigd.

Leden kunnen een verslag van dit gesprek terugvinden op het besloten ledendeel van de website onder publicaties.

RIVM RAPPORT AANSCHAF EN INTRODUCTIE MEDISCHE TECHNOLOGIEËN IN ZIEKENHUIZEN

De uitvoering van grote investeringsprojecten voor de aanschaf van medische apparatuur zoals scanners, chirurgische robots, infuuspompen en patiëntenmonitors, kan verbeterd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in achttien ziekenhuizen naar de gevolgde procedures bij de aankoop van de genoemde medische apparaten. Er is vooral meer regie nodig om alle stappen uit de aanschafprocedure uit te voeren, zodat deze medische technologie op verantwoorde wijze wordt aangeschaft en in gebruik wordt genomen. Zeker naarmate het inkoopproject vordert, worden procedurele stappen overgeslagen of minder nauwgezet genomen. Er wordt wel altijd een programma van eisen opgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat in minder dan de helft van de onderzochte ziekenhuizen een risicoanalyse is uitgevoerd als onderdeel van de aanschafprocedure. Ziekenhuizen die de risico's wel hebben afgewogen, hebben deze analyse niet altijd benut om het programma van eisen op te stellen, voor de training van de medewerkers en voor het beheer van de apparaten. Een risicoanalyse levert inzicht in de mogelijke risico's die zijn verbonden aan het gebruik van een bepaalde technologie. Daarnaast geeft het inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico's te beperken.

Het rapport is te vinden onder publicaties- RIVM/IGZ

BEOORDELINGSCRITERIA RECIRCULERENDE MEDISCHE HULPMIDDELEN AANGEPAST

De lijst met beoordelingscriteria recirculerende medische hulpmiddelen is aangepast. Abusievelijk is in versie 2.0 juni 2012 op bladzijde 2 in het kopje onderaan de pagina het woord 'container' terecht gekomen. Dit gedeelte van de criteria heeft echter betrekking op het net, de mand of de cassette waarin het instrumentarium wordt gelegd alvorens het verpakt wordt in non-woven, laminaat of containers. In versie 2.1 maart 2013 is het woord 'container' veranderd in 'cassette'. De rest van de criterialijst is ongewijzigd. De aangepaste criterialijst versie 2.1 is geplaatst onder publicaties/vdsmh.

PRESENTATIES EN FOTO'S SYMPOSIUM DE TOEKOMST VAN STERILISEREN

Vrijdag 22 maart heeft het gezamenlijk congres van SVN en VDSMH plaatsgevonden met de titel “de toekomst van steriliseren”.

De presentaties die tijdens het congres zijn gegeven zijn te vinden onder publicaties / overige documenten op het gesloten deel van de website. Foto's zijn te vinden in het menu/ fotoalbum.

Komende activiteiten

8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG