De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

DOCUMENTATIE CONVENANT VEILIGE TOEPASSING MEDISCHE TECHNOLOGIE

In opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen(NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het Convenant 'Veilige toepassing van Medische Technologie in het ziekenhuis' opgesteld, welke in november 2011 is ondertekend.Het Convenant richt zich op de gehele levenscyclus van medische technologie & medische hulpmiddelen binnen het ziekenhuis, van invoering en gebruik tot en met afstoting.
Uitgangspunt hierbij is de eindverantwoordelijkheid van Raden van Bestuur voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
De implementatiedatum van het grootste deel van het convenant was 1 januari 2013. Per 1 januari 2014 moeten ook de laatste 2 facetten (de prospectieve risicoanalyse en de registratie van bekwaamheden van gebruikers van medische technologie/medische hulpmiddelen) binnen de ziekenhuizen geïmplementeerd zijn. In 2013 heeft IGZ reeds 20 ziekenhuizen onaangekondigd bezocht om de implementatie van het convenant te toetsen.

Convenant tekst kunt u hier vinden

Het toetsingskader kunt u hier vinden

Kamerbrieven kunt u hier en hier vinden

SURFACE STEAM STERILIZATION, J.P. VAN DOORNMALEN

Op 7 oktober 2013 is Joost van Doornmalen gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Hij verdedigde zijn proefschrift:

Surface steam sterilization: Steam penetration in narrow channels

'Men moet zich realiseren dat zelfs als de gespecificeerde sterilisatiecondities in de sterilisatiekamer zijn bereikt, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle soorten ladingen goed gesteriliseerd kunnen worden' (...)

Het proefschrift zet steriliserend Nederland flink aan het denken ...

Door te klikken op onderstaande link kunt u het proefschrift downloaden 

 

 

Veilig werken met medische technologie: opdracht van het hele ziekenhuis

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis, aldus de conclusie van het NIVEL.  Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een ziekenhuisbrede inspanning. Het onderzoek is uitgevoerd in vijf ziekenhuizen waar 97 betrokkenen zijn geïnterviewd. Het landelijke programma kan voortbouwen op de resultaten uit dit onderzoek

Lees meer...

SFERD handboek versie 3.0 is uit

Op woensdag 18 september heeft Harry Oussoren als voorzitter van onze vereniging het nieuwe SFERD kwaliteitshandboek in ontvangst genomen. De VDSMH is verheugd dat een aantal leden weer een bijdrage aan dit handboek heeft kunnen leveren. Het druk bezochte symposium is door bezoekers met een ruime 7 gewaardeerd en het kwaliteitshandboek is door IGZ omarmd als toezichtnorm, het NIAZ gebruikt het als onderlaag en HKZ als endoscopienorm. Het kwaliteitshandboek voorziet als leidraad en naslagwerk zeker in een behoefte.

Een exemplaar kunt u hier downloaden.

De presentaties van de dag kunt u hier downloaden.

Een foto impressie vindt u hier

Vergroting van de consumentenveiligheid: medische hulpmiddelen worden veiliger

De Europese Commissie heeft 24 september 2013g twee maatregelen goedgekeurd om de veiligheid van medische hulpmiddelen te vergroten. Daarmee komt zij haar toezegging na om het vertrouwen van patiënten in de sector van de medische hulpmiddelen te vergroten, lees hier meer

 

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING