De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

SVN MEDEWERKERSDAG

Medewerkersdag SVN Dressed to Kill

 

Op zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse medewerkersdag van de SVN plaats. Deze wordt gehouden in Cinemec te Ede en het thema is: Dressed to kill.

Het programma en de inschrijfmogelijkheid vindt je op: www.sterilisatievereniging.nl

Het SVN bestuur en de congrescommissie verheugen zich op uw komst.

GROEN LICHT VOOR ALLIANTIE MIELE EN STEELCO

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de mededingingsautoriteit geen bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe alliantie tussen Miele en Steelco Group. Op 8 juni kondigden beide ondernemingen aan hun krachten te willen bundelen om klanten een nog omvangrijker product- en servicepakket te kunnen bieden.


De goedkeuring door de mededingingsautoriteit betekent dat Miele nu definitief een meerderheidsbelang in Steelco Group heeft. Hierdoor kunnen wij nog sneller inspelen op uw specifieke wensen, bent u verzekerd van innovatieve productoplossingen en heeft u de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment aan reinigings- en desinfectieautomaten, sterilisatoren en bedpanspoelers.

Lees meer...

OPROEP MELDT INCIDENTEN BIJ IGZ

Oproep aan onze leden tot melden van incidenten met medische hulpmiddelen

De VDSMH heeft bij  IGZ een verzoek ingediend om aan het RIVM opdracht te verstrekken een onderzoek uit te voeren naar  het voorkomen van metaaldeeltjes in instrumentenreinigings- en desinfectiemachines.

Na een briefwisseling over en weer waarbij IGZ aanvullende informatie heeft opgevraagd en na een uitvoerige analyse in haar systeem heeft het IGZ laten weten geen onderzoek te laten doen.

Zij komen tot de conclusie dat complicaties veroorzaakt door metaaldeeltjes afkomstig van MHM zelden voorkomen.

Geluiden binnen onze vereniging doen vermoeden dat dit geen incident is maar dat het vaak voorkomt. Daarom adviseren wij onze leden om, in overleg met uw directie, incidenten (m.b.t. metaaldeeltjes) te melden bij de IGZ

PRESENTATIE DISCUSSIEMIDDAGEN 2017

In juni en september zijn er weer interessante discussiemiddagen gehouden. De middag in juni ging over de nieuwe MDR en de middag in september over het valideren van kunststoffen. De presentaties zijn hier in te downloaden. U vindt ze ook onder publicaties/VDSMH

HERZIENING NEN-EN-ISO14155

Herziening internationale norm NEN-EN-ISO 14155 'Klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen voor gebruik bij mensen'

De norm NEN-EN-ISO 14155 'Klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen voor gebruik bij mensen - Goede klinische praktijkrichtlijnen (GCP)' stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering, registratie en rapportage van klinische onderzoeken, die worden uitgevoerd bij proefpersonen. Deze norm is van belang om de veiligheid of de prestatie van medische hulpmiddelen voor regelgevende doeleinden te beoordelen. De laatste versie stamt uit 2011 en wordt momenteel herzien.

De nieuwe versie gaat in grotere mate invulling geven aan het mondiale regelgevingskader voor medische hulpmiddelen. In vergelijking met de versie uit 2011 is de huidige conceptversie in volume verdubbeld. Recent zijn in Europa de richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen grondig herzien en is de Europese Verordening voor Medische Hulpmiddelen gepubliceerd, de Medical Devices Regulation (MDR). In deze nieuwe wettekst wordt gerefereerd aan de huidige 2011 versie van EN 14155:

Lees meer...

Komende activiteiten

8 december 2017
CONGRES VDSMH
8 januari 2018
BESTUURSVERGADERING
5 februari 2018
BESTUURSVERGADERING
28 februari 2018
DISCUSSIEMIDDAG
5 maart 2018
BESTUURSVERGADERING
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG