De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2018

ECRI Institute heeft de top 10 van risico's in de medische technologie weer vrijgegeven. Hiermee willen ze de ziekenhuizen informeren over de belangrijkste risico's bij het gebruik van medische technologie.

NEN HERZIET RICHTLIJNEN

Normcommissie Steriliseren & steriliteit herziet nationale documenten

De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’  heeft een start gemaakt met de herziening van nationale documenten. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding. Geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze documenten.

Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ en zullen de inhoud toetsen aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Lees meer...

VDSMH CONGRES 8 DECEMBER 2017

Op 8 december organiseert de VDSMH haar tweejaarlijks congres in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het thema van deze dag is: opzetten en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek

Het congres belooft een interactieve dag te worden met verschillende presentaties en workshops rondom het thema. Inschrijfgeld € 75,- voor leden / € 125,- voor niet-leden. U kunt zich inschrijven via de knop in het linker hoofdmenu. Wij verheugen ons op uw komst!

KAMERBRIEF SAMENWERKING RICHTLIJNEN

Minister Schippers heeft  de Kamer een brief gestuurd n.a.v. de samenwerking richtlijnen.Hierin zegt zij o.a.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) en het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding vormen de kern van het samenwerkingsverband. Binnen dit verband nemen zij de eigenstandige verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein; respectievelijk de medisch specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheid.
De circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband.

WFHSS 2019 in Nederland

Op 4 oktober is tijdens het WFHSS congres in Bonn bekendgemaakt dat SVN en VDSMH het WFHSS congres 2019 gaan organiseren. Van de in totaal 31 uitgebrachte stemmen heeft Nederland de grote meerderheid van 26 stemmen gekregen.

De vDSMH en SVN zijn supertrots om het WFHSS congres in 2019 te hosten. Nederland heeft één van de beste gezondheidssystemen ter wereld. Het verzamelen van kennis voor dat zorgsysteem is voor beide organisaties één van de belangrijkste bestaansrechten en we willen deze kennis met de rest van de wereld delen. We zien het ook als onze verantwoordelijkheid om landen die kennis nodig hebben voor hun lokale situatie te helpen.

 

Komende activiteiten

13 maart 2018
NVLO CONFERENTIE IMPLANTATENREGISTRATIE
16 maart 2018
CONGRES SVN/VDSMH
26 maart 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 maart 2018
THEMAMIDDAG
29 maart 2018
CONGRES TIIM
9 april 2018
BESTUURSVERGADERING
14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING