De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen en is opgericht op 1 september 1999. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen.

ADVIES STERILISATIE VAN PHACO HANDSTUKKEN

Tijdens de jaarlijkse validatie van sterilisatieprocessen in Nederlandse ziekenhuizen is gebleken dat metingen in Phaco handstukken niet voldoen aan de specificaties voor stoomsterilisatie zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn EN 285. Het in Nederland gebruikelijke sterilisatieproces bestaat uit een gefractioneerd voorvacuüm, een sterilisatiefase (minimaal 3 minuten op 134° Celsius) en een droogfase. Van belang hierbij is, dat op alle oppervlakken van de in het proces gesteriliseerde instrumenten bij aanvang van de sterilisatiefase, dus direct na de stabilisatiefase, de beoogde temperatuur hebben bereikt. Alleen dan kan steriliteit gegarandeerd worden.

Het advies:

TOP 10 HEALTH TECHNOLOGY HAZARDS FOR 2018

ECRI Institute heeft de top 10 van risico's in de medische technologie weer vrijgegeven. Hiermee willen ze de ziekenhuizen informeren over de belangrijkste risico's bij het gebruik van medische technologie.

NEN HERZIET RICHTLIJNEN

Normcommissie Steriliseren & steriliteit herziet nationale documenten

De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’  heeft een start gemaakt met de herziening van nationale documenten. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding. Geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van deze documenten.

Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ en zullen de inhoud toetsen aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Lees meer...

VDSMH CONGRES 8 DECEMBER 2017

Op 8 december organiseert de VDSMH haar tweejaarlijks congres in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het thema van deze dag is: opzetten en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek

Het congres belooft een interactieve dag te worden met verschillende presentaties en workshops rondom het thema. Inschrijfgeld € 75,- voor leden / € 125,- voor niet-leden. U kunt zich inschrijven via de knop in het linker hoofdmenu. Wij verheugen ons op uw komst!

KAMERBRIEF SAMENWERKING RICHTLIJNEN

Minister Schippers heeft  de Kamer een brief gestuurd n.a.v. de samenwerking richtlijnen.Hierin zegt zij o.a.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) en het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding vormen de kern van het samenwerkingsverband. Binnen dit verband nemen zij de eigenstandige verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein; respectievelijk de medisch specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheid.
De circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband.

Komende activiteiten

14 mei 2018
BESTUURSVERGADERING
6 juni 2018
TOPPEN OF TOBBEN
11 juni 2018
BESTUURSVERGADERING
20 juni 2018
DISCUSSIEMIDDAG
9 juli 2018
BESTUURSVERGADERING PM
13 augustus 2018
BESTUURSVERGADERING PM
10 september 2018
BESTUURSVERGADERING
26 september 2018
DISCUSSIEMIDDAG
8 oktober 2018
BESTUURSVERGADERING
31 oktober 2018
WFHSS
7 november 2018
DISCUSSIEMIDDAG
10 november 2018
SVN CONGRES / MEDEWERKERSDAG
12 november 2018
BESTUURSVERGADERING
10 december 2018
BESTUURSVERGADERING